EYFS

EN

UK-flag-union-jack-768x512.jpg

TR

turkey-flag.jpg

PL

POLISH FLAG.gif
РАННА ВЪЗРАСТ   ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ (ЗА РОДИТЕЛИ)

Нова регистрация/ Прием Как работи образователната система във Великобритания?

Образователната система във Великобритания  се състои от Предучилищно образование, Начално образование и Средно образование.

· 0 - 2 г  –  Програмата „Заедно”

· 3 - 4 г  –  Занималня/Детска градина -  незадължителна

· 4 - 5 г  –  Предучилищен клас - Задължителен

· 5 - 7 г  –  Ключов етап1 (KS1) - 1ви и 2ри клас - задължителен

· 7 - 11 г – Ключов етап2 (KS2) - 3ти, 4ти и 5ти клас  – задължителен

 · 11 - 16 г  – Ключов етап3 и 4 (KS3, КS4) – Средно образование – задължителни

 

Как мога да науча за местните условия?

Информация за местните условия и грижи за детето можете да намерите чрез Семейна Информационна Служба в Девън - FISD (Haringey Family Information Service) на 

www.haringey.gov.uk/fisd

 

Как да кандидатствам за Програмата „Заедно”?

 Можете да вземете формуляр от вашия местен Детски Център, където ще ви помогнат. Формуляра за кандидатстване можете да попълните преди детето ви да е навършило 2 години, но грижата за детето ви ще започне в учебния срок след навършването му на 2 години. Детското заведение може да изберете от предоставен на вас списък, а избраното заведение ще получи субсидия за вашето дете. Повечето деца остават в Програмата „Заедно” докато не преминат в Занималня/Детска градина за 3 и 4 годишни. 

Как да кандидатствам за прием ?

Свържете се с избраната от вас Занималня/Детска градина и те ще ви информират как да кандидатствате за място.

 

Как да кандидатствам за „Право на Ранната въсраст”  - Early Years Entitlement?

В избраното от вас Детско заведение ще ви помогнат с информация за финансовата страна на въпроса. Вашето дете може да получи субсидия от Правителството наречена „Право на Ранната Възраст”. Тя може да бъде за не повече от 15 часа седмично за Занималня/Детска градина и е в сила след като детето навърши 3 години. Когато детето ви е прието в детското заведение и ако отговаряте на необходимите условия, служител от това Детско заведение ще кандидатства за субсидията на „Право на Ранната възраст” – не вие правите това. 

Вашето дете трябва да има постоянна посещаемост или субсидията ще бъде прекратена.  Ако детето ви не отговаря на необходимите условия, то Детското заведение ще изисква от вас заплащане за всеки учебен срок.

 

Каква информация трябва да предоставите на Детското заведение при записване?

Много е важно да предоставите колкото можете повече информация на Детското заведение при записване – здраве, роден език, нужда от преводач, ключови думи и думи при спешни случаи на родния език, хранителни навици и нужди, диети, детайли за това кой ще прибира детето и други. 

 

Какво да попитам?

Много е важно да се осведомите за всички важни въпроси за Детското заведение, когато детето ви започва, така че да нямате неясноти. (Детското заведение може да изисква преводач, за да ви улесни в комуникацията). Например: Точното време, когато трябва да водя и взимам детето си; Предвидени ли да закуски и какви; Може ли детето ми да остане за обяд ако е записано за цял ден; Кой е Ключовия Ръководител на детето ми.

 

Посещаемост

Защо редовното посещаване на детското заведение е от значение?

Вашето дете трябва да има редовна посещаемост – това ще осигурява притока на постоянни субсидии за него, а и детето ви ще свикне по-бързо и ще се чувства добре.

 

Какво е „Седмица на преброяването? 

През втората или третата седмица след като детето ви започне да посещава Детското заведение, ще бъдете помолени да разпишете

формуляр „Седмица на преброяването” – Детското заведение няма да получи субсидия за вашето дете, ако не подпишете този формуляр.

 

Какво да правя, ако детето ми трябва да отсъства?

Попитайте Детското заведение как да се свържете, за да ги уведомите, че детето ви ще отсъства.

Как да посъпя, ако детето ми ще ходи на почивка по време на заниманията?

Винаги уведомявайте Детското заведение, когато планирате вашата почивка, ако е по време на заниманията – това би могло да окаже ефект на субсидията която се превежда за вашето дете

Програмата ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП В РАННА ВЪЗРАСТ

 

Какво е Подготвителен Етап в Ранна Възраст (ПЕРВ) - Early Years Foundation Stage (EYFS) ?

Това е много важен период, който започва от раждането на детето и продължава до към 5 годишна възраст. През този период то се подготвя за училище или се обучава и развива в Предучилище. Всички регистрирани детски градини, занимални и детегледачници следват Програмата Подготвителния Етап в Ранна Възраст (ПЕРВ).

 

Какво включва Програмата на ПЕРВ?

· Юридически изисквания , които всеки регстриран да се грижи и гледа деца, трябва да следва, за да бъде детето в безопасност и да спомага за неговото благосъстояние;

· 7 те сфери на обучение, върху които са базирани и професионално развити всички дейности за детски занимания и активности за усвояване на нови познания и умения; 

· Проверовачни тестове, от които ще следите за развитието на детето ви  през ПЕРВ;

· Очакваните нива, които вашето дете би трябвало да достигне до 5 годишна възраст, обикновено в края на Предучилищния клас; Тези очаквания са наречени „Цели на Ранното Обучение” (ЦРО). Ръководство за родители към Програмата ПЕРВ потърсете на www.foundationyears.org.uk

 

Как ще се обучава детето ми?

Детето ви ще се обучава “като играе и проучва, като бъде активно и чрез творческо и критично мислене, което ще става на открито и закрито”;

Персоналът в Детското заведение ще променя заниманията според нуждите на детето ви, като използва 7 те сфери на обучение, които са:

· Език и Комуникация

· Физическо развитие

· Личностно, Социално и Емоционално развитие

· Писменост и грамотност

· Maтематика

· Познания за света 

· Изобразително изкуство и творчество Всяко дете учи с различно темпо и по различен начин.

Как да помагам на детето си вкъщи?

Много е важно да поддържате и разговаряте с детето си на майчиния му език, за да може то да има твърда основа, върху която да гради новия език. Прекарвайте време заедно като разговаряте, четете и играете заедно на родния език. Детското заведение ще го обучава на англиийски език. Можете да потърсите двуезични книжки от местната библиотека.

 

Началния период на свикване

Мога  ли да посетя детското заведение с детето си преди записване?

Детските заведения ще ви насърчат да направите посещение преди детето да започне. Така ще можете да се срещнете с Ключовия Ръководител на детето ви, както и да наблюдавате заниманията. Много често Детските заведения имат специален ден за Приветстване на новите деца и родители. 

 

Какво е „Ключов Ръководител”?

Това е определен служител, който ще помага на детето ви да свикне и се установи, да си намери приятели и да ви оказва помощ на вас като негови родители. Това е Ръководителят, с който ще контактувате основно и с който ще споделяте информация. 

 

Мога  ли да оставам с детето си докато свикне?

Ако детето ви е неспокойно първоначално или не може да свикне, Детското заведение може да ви предложи да оставате за известно време.

 

Преходен период

 

Как детето ми ще започне Начално училище след Детското заведение?  

За място в Начално Училище в Девън трябва да кандидатствате централно. Ако имате някакви въпроси относно приемните условия, моля разгледайте за повече информация в интернет (online admissions information) или се свържете по телефона с Горещата ни Телефонна линия по Образованието на 02084891000, където ще ви асистират и дадат информация.