EYFS

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – PYTANIA I ODPOWIEDZI

(DLA RODZICÓW)

Rejestracja nowych uczniów / Rekrutacja
 
Jak wygląda system szkolnictwa w Zjednoczonym Królestwie?
Na brytyjski system szkolnictwa składa się edukacja przedszkolna, szkolnictwo podstawowe i szkolnictwo średnie
 
0-2 lata – program 2gether
3- 4 lata – przedszkola oraz placówki prowadzące grupy zabawowe - kształcenie nieobowiązkowe  4-5 lat – Zerówka / klasa zerowa - kształcenie obowiązkowe
5-7 lat – KS1, czyli pierwszy etap edukacji (Klasa 1 i 2) - kształcenie obowiązkowe
7-11yrs – KS2, czyli drugi etap edukacji (Klasa 3, 4 i 5) – kształcenie obowiązkowe
11- 16 lat – KS3 i 4 czyli trzeci i czwarty etap edukacji – szkolnictwo średnie – kształcenie obowiązkowe. 
 
Gdzie uzyskać informacje na temat lokalnych placówek edukacyjnych?
Informacji na temat lokalnych placówek edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi udziela FISD (Haringey’s  Family Information Department – serwis informacyjny hrabstwa Haringey dla rodzin) na stronie: www.haringey.gov.uk/fisd
 
W jaki sposób zapisać się na program 2gether?
Z lokalnego ośrodka dla dzieci, gdzie personel będzie w stanie udzielić pomocy, należy pobrać formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić zanim dziecko osiągnie wiek dwóch lat, ale opieka nad dzieckiem zostanie zapewniona dopiero od pierwszego semestru po drugich urodzinach dziecka. Należy wybrać opiekuna z listy zatwierdzonych opiekunów, a dofinansowanie zostanie bezpośrednio wypłacone opiekunowi. Dzieci pozostaną objęte programem 2gether do czasu otrzymania bezpłatnej opieki przedszkolnej i wczesnego nauczania dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.
 
W jaki sposób ubiegać się o przyjęcie do placówki edukacyjnej?
Należy skontaktować się z wybraną placówką (przedszkole, itp.), której pracownicy udzielą informacji, w jaki sposób należy ubiegać się o miejsce
 
W jaki sposób ubiegać się o bezpłatną opiekę przedszkolną i wczesne nauczanie (ang. Early Years Entitlement)? 
 
Placówki udzielają informacji na temat wsparcia finansowego. Dziecko może otrzymać od rządu dofinansowanie o nazwie bezpłatna opieka przedszkolna i wczesne nauczanie. Uprawnione dzieci mogą otrzymać do 15 godzin opieki przedszkolnej od pierwszego semestru po ukończeniu przez dziecko trzech lat. W przypadku dzieci, które zostały zapisane do placówki i spełniają kryteria do otrzymania bezpłatnej opieki przedszkolnej i wczesnego nauczania, personel złoży podanie o to dofinansowanie – rodzic nie musi robić tego sam. Jeżeli dziecko nie będzie regularnie uczęszczać do placówki, dofinansowanie zostanie wycofane. W przypadku dzieci, które nie kwalifikują się do otrzymania tego dofinansowania, placówka pobierać będzie czesne za każdy semestr. 
 
Dodatkowe informacje wymagane przez placówkę przed rozpoczęciem edukacji
Bardzo istotne jest przekazanie szczegółowych informacji wybranej przez siebie placówce – zwłaszcza w kwestiach takich jak: zdrowie; język ojczysty; potrzeba zapewnienia tłumacza; najważniejsze wyrażenia i słowa stosowane w sytuacjach nagłych w języku ojczystym dziecka; wymagania dietetyczne; kto odbierać będzie dziecko oraz informacje o pozostałych dodatkowych potrzebach dziecka.
 
O co pytać?
Ważne jest, aby przed rozpoczęciem edukacji dziecka, zapytać się o wszystko i upewnić się, że wszystko zostało zrozumiane (aby udzielić odpowiedzi, może zaistnieć potrzeba zamówienia tłumacza przez wybraną placówkę), np.: W jakich godzinach odbywają się zajęcia? / Czy zapewniacie coś do jedzenia? / Czy moje dziecko może zostać na obiad, jeżeli zostaje na cały dzień? / Kto jest kluczową osobą przypisaną do mojego dziecka? 
 

Frekwencja

 

Dlaczego ważna jest regularna frekwencja w placówce edukacyjnej?
Dziecko musi regularnie przychodzić na zajęcia – dzięki temu, placówka otrzyma dofinansowanie na to dziecko, a dziecko przyzwyczai się i będzie szczęśliwe.
 
Czym jest „tydzień, w którym liczona jest liczba dzieci zapisanych do placówki”?
W drugim lub trzecim tygodniu po rozpoczęciu uczęszczania do danej placówki, rodzic zostanie poproszony o podpisanie formularza potwierdzającego liczbę dzieci w placówce – placówka nie otrzyma dofinansowania na dane dziecko, jeżeli rodzic się nie zjawi i nie podpisze tego formularza. 
Co zrobić, jeżeli dziecko jest nieobecne?
Należy zapytać w placówce, w jaki sposób należy się z nimi kontaktować w przypadku nieobecności dziecka. 
 
Co zrobić, jeżeli rodzic chce, aby dziecko pojechało na wakacje w okresie, w którym dziecko uczęszcza do placówki?
Rodzic, który planuje zabranie dziecka na wakacje w czasie semestru, musi to omówić z placówką dziecka – może to mieć wpływ na dofinansowanie dziecka.  
 
Nauczanie w ramach EYFS (Etap Przygotowawczy Wczesnej Edukacji)
 
Czym jest Etap Przygotowawczy Wczesnej Edukacji?
Jest to istotny etap w edukacji dziecka rozpoczynający się po narodzinach dziecka i trwający do osiągnięcia przez nie 5 roku życia. Na tym etapie dziecko przygotowuje się do nauki szkolnej albo uczy i rozwija się w zerówce.  Wszystkie formalnie zarejestrowane przedszkola, grupy zabawowe, opiekunki do dzieci oraz klasy zerowe realizują program Etapu Przygotowawczego Wczesnej Edukacji (EYFS).
 
Nauczanie w ramach EYFS
 
EYFS zawiera:
  • Wymogi prawne, które spełnić musi każda osoba zarejestrowana do opieki nad dziećmi, w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz promocji dobra dziecka
  • 7obszarów nauczania i rozwoju, zgodnie z którymi postępują osoby zajmujące się dzieckiem w czasie zabawy i zajęć, podczas których dziecko zdobywa wiedzę i nowe umiejętności
  • Metody oceny umożliwiające ocenę postępów dziecka w ramach EYFS
  • Poziom, który powinno osiągnąć dziecko w wieku 5 lat, zwykle pod koniec klasy zerowej; te oczekiwania noszą nazwę „Cele wczesnej edukacji (ang. ELGs)”          
    (Poradnik dla rodziców dotyczący programu EYFS – www.foundationyears.org.uk
 
W jaki sposób uczą się dzieci?
Dzieci uczą się poprzez „zabawę i poznawanie nowych rzeczy, aktywność fizyczną oraz myślenie krytyczne zarówno w placówce jak i na dworze” Personel dostosowuje zajęcia do potrzeb dziecka zgodnie z 7 obszarami nauczania i rozwoju.
Są to:-
 
Komunikacja i język
 
Rozwój fizyczny
 
Rozwój osobowy, emocjonalny i społeczny 
 
Umiejętność czytania i pisania
 
Matematyka
 
Rozumienie i wiedza o świecie oraz
Plastyka i rozwój twórczy Każde dziecko nabywa wiedzę w innym tempie i na inne sposoby.
 
W jaki sposób pomóc dziecku w nauce w domu? 
Dobra znajomość języka ojczystego ułatwi dziecku naukę nowego języka. Dlatego ważne jest pielęgnowanie znajomości języka ojczystego przez spędzanie czasu na rozmowie, czytaniu i zabawie przy wykorzystaniu języka ojczystego. Placówka nauczy dziecko języka angielskiego. W bibliotece znajdują się książki dwujęzyczne – ważne jest, aby razem czytać opowiadania.  
 
Początkowy okres przyzwyczajania się
 
Czy przed zapisem rodzic z dzieckiem mogą odwiedzić placówkę?
Placówki zachęcają rodziców z dziećmi do wizyty przed rozpoczęciem edukacji przez dziecko. Rodzic będzie miał możliwość spotkania się z pracownikiem kluczowym swojego dziecka oraz przeprowadzenia obserwacji podczas zajęć. Większość placówek organizuje „dni powitalne” dla nowych dzieci i rodziców.  
 
Kim jest „osoba kluczowa / pracownik kluczowy”?
Jest to członek personelu, który pomaga dziecku w przyzwyczajeniu się do placówki, nawiązaniu nowych przyjaźni oraz wspiera rodzica dziecka. Pracownik wytłumaczy rodzicowi, jak wygląda rutyna dnia codziennego oraz będzie współpracować z rodzicem i dzieckiem w celu przygotowania planu nauczania dla dziecka. Dla rodzica jest to główna osoba kontaktowa, z którą można dzielić się informacjami.  
 
Czy rodzic może pozostać z dzieckiem w czasie, w którym dziecko się przyzwyczaja?
Jeżeli na początkowym etapie dziecko jest zdenerwowane i nie uspokaja się, placówka może zwrócić się do rodzica, aby na chwilę pozostał. 
 
Przejście do szkoły podstawowej
 
W jaki sposób dziecko przejdzie z placówki do powszechnej szkoły podstawowej?       
W hrabstwie Devon istnieje scentralizowany system naboru do szkół podstawowych.  W przypadku pytań dotyczących procedury naboru, należy zapoznać się z informacjami o naborze dostępnymi przez Internet lub skontaktować się z Infolinią edukacyjną pod numerem on 02084891000, a doradca chętnie udzieli informacji.
  

BG

flag-bulgaria-XL.jpg

TR

turkey-flag.jpg

EN

UK-flag-union-jack-768x512.jpg